ed, do the update. if ( ! $hello_theme_db_version || version_compare( $hello_theme_db_version, HELLO_ELEMENTOR_VERSION, '<' ) ) { update_option( $theme_version_option_name, HELLO_ELEMENTOR_VERSION ); } } if ( ! function_exists( 'hello_elementor_display_header_footer' ) ) { /** * Check whether to display header footer. * * @return bool */ function hello_elementor_display_header_footer() { $hello_elementor_header_footer = true; return apply_filters( 'hello_elementor_header_footer', $hello_elementor_header_footer ); } } if ( ! function_exists( 'hello_elementor_scripts_styles' ) ) { /** * Theme Scripts & Styles. * * @return void */ function hello_elementor_scripts_styles() { $min_suffix = defined( 'SCRIPT_DEBUG' ) && SCRIPT_DEBUG ? '' : '.min'; if ( apply_filters( 'hello_elementor_enqueue_style', true ) ) { wp_enqueue_style( 'hello-elementor', get_template_directory_uri() . '/style' . $min_suffix . '.css', [], HELLO_ELEMENTOR_VERSION ); } if ( apply_filters( 'hello_elementor_enqueue_theme_style', true ) ) { wp_enqueue_style( 'hello-elementor-theme-style', get_template_directory_uri() . '/theme' . $min_suffix . '.css', [], HELLO_ELEMENTOR_VERSION ); } if ( hello_elementor_display_header_footer() ) { wp_enqueue_style( 'hello-elementor-header-footer', get_template_directory_uri() . '/header-footer' . $min_suffix . '.css', [], HELLO_ELEMENTOR_VERSION ); } } } add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'hello_elementor_scripts_styles' ); if ( ! function_exists( 'hello_elementor_register_elementor_locations' ) ) { /** * Register Elementor Locations. * * @param ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Classes\Locations_Manager $elementor_theme_manager theme manager. * * @return void */ function hello_elementor_register_elementor_locations( $elementor_theme_manager ) { if ( apply_filters( 'hello_elementor_register_elementor_locations', true ) ) { $elementor_theme_manager->register_all_core_location(); } } } add_action( 'elementor/theme/register_locations', 'hello_elementor_register_elementor_locations' ); if ( ! function_exists( 'hello_elementor_content_width' ) ) { /** * Set default content width. * * @return void */ function hello_elementor_content_width() { $GLOBALS['content_width'] = apply_filters( 'hello_elementor_content_width', 800 ); } } add_action( 'after_setup_theme', 'hello_elementor_content_width', 0 ); if ( ! function_exists( 'hello_elementor_add_description_meta_tag' ) ) { /** * Add description meta tag with excerpt text. * * @return void */ function hello_elementor_add_description_meta_tag() { if ( ! apply_filters( 'hello_elementor_description_meta_tag', true ) ) { return; } if ( ! is_singular() ) { return; } $post = get_queried_object(); if ( empty( $post->post_excerpt ) ) { return; } echo '' . "\n"; } } add_action( 'wp_head', 'hello_elementor_add_description_meta_tag' ); // Admin notice if ( is_admin() ) { require get_template_directory() . '/includes/admin-functions.php'; } // Settings page require get_template_directory() . '/includes/settings-functions.php'; // Header & footer styling option, inside Elementor require get_template_directory() . '/includes/elementor-functions.php'; if ( ! function_exists( 'hello_elementor_customizer' ) ) { // Customizer controls function hello_elementor_customizer() { if ( ! is_customize_preview() ) { return; } if ( ! hello_elementor_display_header_footer() ) { return; } require get_template_directory() . '/includes/customizer-functions.php'; } } add_action( 'init', 'hello_elementor_customizer' ); if ( ! function_exists( 'hello_elementor_check_hide_title' ) ) { /** * Check whether to display the page title. * * @param bool $val default value. * * @return bool */ function hello_elementor_check_hide_title( $val ) { if ( defined( 'ELEMENTOR_VERSION' ) ) { $current_doc = Elementor\Plugin::instance()->documents->get( get_the_ID() ); if ( $current_doc && 'yes' === $current_doc->get_settings( 'hide_title' ) ) { $val = false; } } return $val; } } add_filter( 'hello_elementor_page_title', 'hello_elementor_check_hide_title' ); /** * BC: * In v2.7.0 the theme removed the `hello_elementor_body_open()` from `header.php` replacing it with `wp_body_open()`. * The following code prevents fatal errors in child themes that still use this function. */ if ( ! function_exists( 'hello_elementor_body_open' ) ) { function hello_elementor_body_open() { wp_body_open(); } } Rezervace - jizdabudoucnosti.powerhub.cz
Logo-PowerHUB_1-1-1

Rezervace Jízdy budoucnosti

Vyzkoušejte si jako jedni z prvních na světě, jaké to je svést se samořídícím minibusem v rámci experimentální jízdy.

Takzvaná autonomní auta se dokážou pohybovat na zadané trase bez řidiče, vyhýbat se samy překážkám, nebo i samy zastavit v případě, že jim do cesty někdo nečekaně vběhne. Vůz je proto vybaven řadou senzorů. 
V rámci testovacího provozu je ve voze přítomný operátor, který by převzal řízení v případě situace, kterou by vozidlo nedokázalo vyřešit. Není tedy třeba mít žádnou obavu. 

Těšíme se na Vás.